Planera ett nytt skolbibliotek – de bästa idéerna belönas!

Läsklanen bjuder in skolorna att grunda ett skolbibliotek eller utveckla sina skolbibliotek. Planera dina drömmars skolbibliotek och berätta för oss om det. De bästa idéerna belönas i början av år 2018! Tävla om huvudpriser på tusentals euro och förverkliga skolans dröm. Ansökningstiden för tävlingen är 1.9−31.10.2017.
Följ också Läsklanen på Facebook www.facebook.com/lukuklaani

Målgruppen är särskilt årskurs 3 och 4, men eftersom varje skola bara kan delta med en ansökan får man gärna samarbeta med andra årskurser. Det går tyvärr inte att spara en delvis ifylld ansökningsblankett, så sammanställ allt material innan ni fyller i och skickar er ansökan. Ansökningsblanketten är öppen 1.9─31.10.2017.

Gör så här

  1. Förena era krafter – samla ihop en grupp elever som tillsammans får planera sina drömmars skolbibliotek
  2. Förbered följande innan ni fyller i blanketten:
    1. Grundläggande information om skolan
    2. Planerna i skriftlig form
    3. Eventuellt en bilaga till ansökan
  3. Fyll i och skicka in blanketten på Läsklanens webbplats

LÄNK TILL ANSÖKNINGSBLANKETT